Türk Edebiyatının Çınarı: Yaşar Kemal

“Ben Hemite köyünde 1923’te doğduğumu sanıyorum. Bana nüfûs kağıdım ilkokulu bitirdikten sonra verildi. Nüfûs kâğıdımda 1926’da doğduğum yazılı. Yanlış olduğunu biliyorum, Sonradan uğraşarak doğum tarihimin 1923 olduğunu saptadım. Belki de tam olarak doğru değil ama ne yapayım, yaşımı doğru saptayacak elimde hiçbir belge yok. Bir de köylüler yayladan geldiklerinde doğmuşum. Bizim Çukurovalılar o zamanlar yayladan ekim sonlarında dönerlerdi bu kesin.”

Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan Yaşar Kemal Osmaniye doğumludur.( 1923- 28 Şubat 2015)
Hayatı göç ile geçen bir yazar. Kendisi böyle destansı metinler yazmasını küçüklüğünden beri dinlediği dengbejlerin akıcı hikayelerinin etkisine bağlar.
Türk edebiyatında Nobel’ e aday gösterilen ilk yazarımızdır.
Babası, Yaşar Kemal için Hacı Ağa’ya kurban kestirirken Hacı Ağa’nın elinden firlayan bıçak, küçük Kemal’in sağ gözünü kör eder. Babası, Yaşar Kemal 4.5 yaşındayken Hemite Camii’nde namaz kılarken evlat edindiği Yusuf tarafindan hançerlenerek öldürülür. Bu olaya tanık olan Yaşar Kemal’in 12 yaşına kadar kekeme olur. Babasının ölümü onu derinden etkiler. Babasının ölümüne inanamaz, mezarlığının yanına uğramaz. Bunun sebebini şöyle açıklar:

“Herkesin babası yaşarken benim babam neden öldürülmüştü, bunu bir türlü anlayamıyordum. Öldüğünden dolayı ona derinden kırıldım, küstüm.”

Birçok işte çalışır ama kendi söylemiyle de en çok sevdiği iş arzuhalciliktir. Bunu romanlarında yansıtır.
Çukurova’yla içli dışlı bir yaşam sürdürür.Hemen hemen her romanında rastlayacağımız demirci, marangoz imgesi biraz da çocukluk yıllarına dayalı gözlemleri içselleştirilmesine bağlıdır. 1939’da 16 yaşındaki sanatçının ilk şiiri Seyhan, Adana Halkevi Dergisinde yayımlanır. Aynı zamanda Çukurova’nın köylerini dolaşarak Köroğlu Destan’ını anlatıp folklor derlemesi yapar.

İlk romanı olan İnce Memed’in yazılmasını anlattığı anı; parasızdır o dönemde, eşine bir battaniye vermiştir ve eğer kabul edilirse basılacak ve aldığı parayla da evini ısıtacak dolayısıyla eşini de ısıtacaktır. Tabii ki kabul edilir ve basımı başarıyla gerçekleşir İnce Memed’in. Onunla beraber 2-3-4 serisi yazılır ve diğer romanları..
Romanlarının içeriği ise Toplumcu Gerçekçi Türk romanı özelliğini barındırır. Okuyucuya realist bakışla toplumun aksayan yönleri, olumsuz eleştiriyle verilir. Konular genellikle Çukurova’ da yaşayan halkın çektiği acılardan tezahür eder.
Onun üslubunda destansı söyleyiş, akıcı cümle yapısı ve yaratıcı kelime haznesi dikkat çekici en önemli unsurlardır. Ayrıca kelime dağarcığı o kadar geniştir ki Ali Püsküllüoğlu tarafından Yaşar Kemal Sözlüğü yazılmıştır.

Birkaç sözü:
*O iyi insanIar, o güzeI atIara binip çekip gittiIer. Demirin tuncuna, insanın piçine kaIdık.

- Advertisement -

*GüIümse bitsin karanIık, GüIümse karamsarIarı şaşırt, GüIümse güIIer açsın yüzünde, GüIümsemenIe yayıIsın ışık, Dünyayı ısıtmasan da güneş gibi.

*Dünyanın bütün kötüIükIerine baş kaIdır. Bazen senin iyiIiğin başkasının kötüIüğüne de oIabiIir. Kendi iyiIiğine de baş kaIdır.

*Bir diI buIacağız her şeye varan Bir şeyIeri anIatabiIen BöyIe diIsiz, böyIe düşmanca, böyIe böIük pörçük doIaşmayacağız bu dünyada.

*Bir topIum, hoşgörüsü kadar güçIü, sağIam, hakIıdır. ZuImü kadar zaIim, zayıftır. IrkçıIık ise en korkunç hastaIıktır.

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

Avatar
Arşiv
Söylenti Dergi'de geçmiş zamanda yazar olan dostlarımızın eserleri bu hesapta arşivlenmektedir. Yazar onayı olduğu sürece kaynak göstererek kullanmak serbesttir.

Must Read

Amazon Prime Türkiye’deki En İyi Diziler

Amazon Prime Türkiye'nin yayın hayatına başlaması ile artık Netflix ve BluTV'ye alternatif olarak yeni içerikleri izleyebileceğiz. Fiyat politikası olarak Türkiye'nin en ucuz dijital yayını...