Trt Çocuk Kanalında Ömer Seyfettin Hikayeleri

  Çocuk edebiyatı denince aklımıza daha çok Ömer Seyfettin geliyor. Onun eserleri
çocukluk döneminde okuduğumuzda hayal gücümüzü olumlu yönde etkileyen ilk hikâyelerimizdendir.

   Ömer Seyfettin, her yaştan okurun beğenerek okuduğu ve ilk okuma zevkini tattığı yazarların başındadır. Çocukluk anılarından, tarihsel kahramanlıklardan, toplum sorunlarından seçilerek yazılan bu hikâyeler çocukların ilgilerine, kavrayış güçlerine uygun konular içermektedir. Bu özellikleriyle, Ömer Seyfettin’in hikâyelerinin önemli bir kısmı çocuklara okuma zevk ve alışkanlığı kazandırılmasında en uygun eserler arasında yer almaktadır.

  Dönemin siyasal akımlarını ve Balkan Savaşları’nı konu alan hikâyeleri; halk fıkra, masal ve menkıbelerinden; çocukluk anılarının işlendiği hikâyeleri ilköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri etkinliklerinde de kullanılabilecek niteliktedir.

  TRT Çocuk, TRT’nin ilk çocuk temalı televizyon kanalıdır. 2008 yılında yayınlarına başlayan TRT Çocuk kanalının amacı, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı, bilgi ve teknolojiyle donatılmış, evrensel değerleri bilen, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yardımcı olmaktır. TRT Çocuk televizyonunda; haber, eğitim, kültür, müzik, eğlence, yarışma, drama ve belgesel türü programlar yer almaktadır. TRT Çocuk’ta ayrıca okul öncesi ve okul dönemi çocuklarını kapsayan çocuk dizileri, çizgi filmler, yerli ve yabancı çeşitli yapımlar yayınlanmaktadır.

- Advertisement -

YÜKSEK ÖKÇELER

Konusu: Bu hikayede Hatice Hanım, Batı hayranlığını, yüksek ökçeli ayakkabı merakıyla dile getirir. Hikayenin diğer konusu evlilik konusundaki çarpıklığın dile getirilmesidir. Zamanın koşullarında sosyal yapılanma ile genç yaştaki kadınların ileri yaştaki erkeklerle evlendirilmesine zemin oluşturuyordu. Hatice Hanım on üç yaşındayken altmış yaşındaki kişiyle evlendirilmesi sonucu eşinin vefatı sonrası diğer erkeklere karşı ön yargılı bir tutum sergilemesidir. Teması sosyal çarpıklık ve toplumsal yozlaşmadır. Küresel dünyadaki yaşlı-genç ilişkisi arasında önemli farklar vardır.

  Günümüzün tüketim toplumunda büyük değer atfedilen çok zengin olmak, güçlü
olmak, güzel olmak gibi arzular bu çizgi filmde kötülükle ve açgözlülükle
özdeşleştirilmektedir. Çizgi kahramanların masalsı nesnelerle süslü maceralarında, iyilik
yapmak ve yardım etmek gibi davranışların maddi karşılık beklemeden yapılması gerektiği
vurgulanmaktadır. Küresel dünyanın tüketim toplumunda yaşayan insanların tutum ve
davranışlarından farklı insani ilişkilerin yaşandığı bu çizgi film dizisinde, yerel kültüre
özgü insani ve ahlaki değerler yüceltilmektedir.

PERİLİ KÖŞK

Konusu: Bu hikâyede Sermet Bey çok kalabalık bir ailede yaşadığından kendine büyük bir köşk aramaktadır.Bekçisiyle beraber yolda giderken boş bir köşk görür ve almaya karar verir. Bekçisi itiraz ederek orada bir perinin olduğundan bahseder.Çünkü köşkün perili olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca burayı kiralayan ailelerin bir aydan fazla burada kalamadıklarını, köşkü periler yüzünden terk ettiklerini söyler. Mahalleli Sermet Bey ve ailesinin en fazla bir ay Perili Köşke dayanabileceklerini düşünmektedir. Ev halkı dışarıda konuşulanlardan dolayı huzursuzluk duyarlar. Zamanla evde bazı gariplikler hissederler. Sermet Bey bu durumu çözmeye kafaya koyar, bir gün bahçede gizlenir. Beyaz Peri geldiği zaman üzerine çullanır ve onu yakalar. Kim olduğunu anlamak için yüzünü açar ve ev sahibi Niyazi Efendi’nin olduğunu görür.

  Uyanık bir ev sahibinin kirasını aldığı hâlde, kiracılarını evden uzaklaştırmak için peri kılığına girip çevirdiği oyunlar anlatıldığına tanıklık ediyoruz.Böylece yapılan kötülüğün kâr kalmayacağı, çevrilen dümenlerin eninde sonunda ortaya çıkacağı ve bunu yapan
kişinin cezasını bulacağı anlatılmaktadır.

PEMBE İNCİLİ KAFTAN

Konusu: Muhsin Çelebi adlı kişinin özelliklerinden yola çıkılarak olumlu davranışlar vurgulanmıştır. Bu kişinin Tebriz’e İsmail Şah’a elçi olarak gönderilmesi kararlaştırılır. Muhsin Çelebi’nin özellikleri ile çocuklara olumlu değerler kazandırmak istenmektedir. Muhsin Çelebi vaktini okumakla geçiren, büyüklere ülfet etmeyen, ikbal istemeyen, çok cesur, doğrudan ayrılmayan, fukaraya bakan, kula kul olmayan, ilim sahibi, şair, etek öpmeyen, devletini seven, gözü parada pulda olmayan biri olarak tanıtılır. Bu kişi devletine hizmet etmekten çekinmez ve devleti için tüm harcamaları kendi yaparak hizmette bulunur, servetinin büyük bir kısmını devlete hizmet yolunda harcar. Yaptığı bu fedakârlığa dair gevezelik yaparak kendini övmez.

  Ömer Seyfettin Hikayeleri; çevre betimlemeleri ve ruhsal çözümlemelerden çok, olaya önem verdiği ve sıkça mizah çeşnisi kattığı öyküleri, gerek konu gerek dil ve üslûp özellikleri bakımından her yaştan okuyucunun beğenisini kazanmıştır.

KAYNAKÇA

Bilgi yelpazesi.com

Çocuk Ürünlerinin Televizyona Uyarlanması Pdf 

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/2, 176-187

 

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

Must Read

Dostluğun Mektupları: Tezer Özlü’den Leyla Erbil’e Mektuplar

'Tezer Özlü ile iki konuda birbirimize söz vermiştik. İlki, evlilik kurumunu, kocaları, daha çok eşlerimizi anlatacak birer roman yazmaktı. İkinci sözümüz ise, mektuplarımızı yayımlamaktı.'  ...