İnsanlar dil gelişimine başlamadan önce duvarlara hiyeroglifler çizerek geçmişimize ışık tutmaya başlamıştır. Duvarlara çizilen birkaç nesne, canlılar, olaylar bize tarihimizi gösteren yegane ilk sanat eserleri diyebiliriz.

Sanat Nedir?

Sanat; bir duygu, güzellik ve tasarımın dışavurum yöntemlerinin bütünü. Örneğin; güzel bir duygu yaşadığınızda bunu fotoğraflamak sanattır. Bunun resmini çizmek, şiirini yazmak ya da başka durumlarda ortaya sermek sanatın kendisidir.

Sanat Akımları Nelerdir?

Geçmişten günümüze sanatçılar; toplumsal olaylardan, beşeri ve coğrafi şartlardan, savaşlardan, gelişmelerden ve gerilemelerden etkilenmiştir. Bu dışavurum sürecinde ise benzer noktalar taşıyan eserler ve sanatçılar akımları oluşturmuştur.

Görsel Sanat Akımları

 • Orta Çağ Sanat Akımları       
  • Bizans
  • Merovenj
  • Karolenj
  • Otto
  • Romanesk
  • Gotik
 • Rönesans   
  • Erken dönem Flaman
  • Yüksek Rönesans
  • Maniyerizm
 • 17. yüzyıl
  • Barok
  • Karavacizm
  • Klasisizm
  • Flaman Altın Çağı
 • 18. yüzyıl
  • Rokoko
  • Neoklasisizm
  • Romantizm
 • 19. yüzyıl
  • Nazaren
  • Gerçekçilik / Realizm
  • Historisizm
  • Biedermeier
  • Gründerzeit
  • Barbizon ekolü
  • Ön Raffaelocular
  • Akademik
  • Estetik
  • Dekadan
  • Macchiaioli
  • Art Nouveau
  • Geziciler
  • İzlenimcilik
  • Art izlenimcilik
  • Yeni izlenimcilik
  • Bölmecilik
  • Noktacılık
  • Kluazonizm
  • Les Nabis
  • Sentetizm
  • Kalighat resmi
  • Sembolizm
  • Hudson River School
 • 20. yüzyıl
  • Bengal Sanat Okulu
  • Amazon pop sanatı
  • Kübizm
  • Orfizm
  • Pürizm
  • Sinkromizm
  • Dışavurumculuk
  • Scuola Romana
  • Soyut dışavurumculuk
  • Kinetik sanat
  • Neue Künstlervereinigung München
  • Mavi Süvari
  • Die Brücke
  • Yeni Nesnellik
  • Dadaizm
  • Fovizm
  • Yeni-Fovizm
  • Presizyonizm
  • Bauhaus
  • De Stijl
  • Art deco
  • Arts and Crafts
  • Op sanatı
  • Viyana Fantastik Realizm Okulu
  • Pop sanatı
  • Art pop
  • Fotorealizm
  • Fütürizm
  • Metafiziksel sanat
  • Rayonizm
  • Vortisizm
  • Süprematizm
  • Gerçeküstücülük
  • Renk alanı resmi
  • Minimalizm
  • Nouveau réalisme
  • Toplumcu gerçekçilik
  • Lirik soyutlama
  • Taşizm
  • COBRA
  • Aksiyon resmi
  • Uluslararası tipografik stil
  • Fluxus
  • Harfçilik
  • Harfçi Enternasyonal
  • Durumcu Enternasyonal
  • Kavramsal sanat
  • Yerleştirme sanatı
  • Arazi sanatı
  • Performans sanatı
  • Dayanma sanatı
  • Sistem sanatı
  • Video sanatı
  • Yeni-dışavurumculuk
  • Neo-dada
  • Art brut
  • Lowbrow
  • Yeni medya sanatı
  • Young British Artists
  • Müzikalizm
 • 21. yüzyıl
  • Sanat müdahalesi
  • Hiperrealizm
  • Neo-fütürizm
  • Stuckizm
  • Remodernizm
  • Superstroke
  • Superflat
  • Göreceli sanat
  • Video oyunu sanatı

Dünya Edebiyat Akımları

 • Hümanizm
 • Klasisizm
 • Romantizm
 • Realizm
 • Natüralizm
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Empresyonizm
 • Dadaizm
 • Ekspresyonizm
 • Kübizm
 • Sürrealizm
 • Fütürizm
 • Egzistansiyalizm

CEVAP VER

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin