Sanat Nedir? Sanat Akımları Nelerdir?

İnsanlar dil gelişimine başlamadan önce duvarlara hiyeroglifler çizerek geçmişimize ışık tutmaya başlamıştır. Duvarlara çizilen birkaç nesne, canlılar, olaylar bize tarihimizi gösteren yegane ilk sanat eserleri diyebiliriz.

Sanat Nedir?

Sanat; bir duygu, güzellik ve tasarımın dışavurum yöntemlerinin bütünü. Örneğin; güzel bir duygu yaşadığınızda bunu fotoğraflamak sanattır. Bunun resmini çizmek, şiirini yazmak ya da başka durumlarda ortaya sermek sanatın kendisidir.

Sanat Akımları Nelerdir?

Geçmişten günümüze sanatçılar; toplumsal olaylardan, beşeri ve coğrafi şartlardan, savaşlardan, gelişmelerden ve gerilemelerden etkilenmiştir. Bu dışavurum sürecinde ise benzer noktalar taşıyan eserler ve sanatçılar akımları oluşturmuştur.

Görsel Sanat Akımları

 • Orta Çağ Sanat Akımları       
  • Bizans
  • Merovenj
  • Karolenj
  • Otto
  • Romanesk
  • Gotik
 • Rönesans   
  • Erken dönem Flaman
  • Yüksek Rönesans
  • Maniyerizm
 • 17. yüzyıl
  • Barok
  • Karavacizm
  • Klasisizm
  • Flaman Altın Çağı
 • 18. yüzyıl
  • Rokoko
  • Neoklasisizm
  • Romantizm
 • 19. yüzyıl
  • Nazaren
  • Gerçekçilik / Realizm
  • Historisizm
  • Biedermeier
  • Gründerzeit
  • Barbizon ekolü
  • Ön Raffaelocular
  • Akademik
  • Estetik
  • Dekadan
  • Macchiaioli
  • Art Nouveau
  • Geziciler
  • İzlenimcilik
  • Art izlenimcilik
  • Yeni izlenimcilik
  • Bölmecilik
  • Noktacılık
  • Kluazonizm
  • Les Nabis
  • Sentetizm
  • Kalighat resmi
  • Sembolizm
  • Hudson River School
 • 20. yüzyıl
  • Bengal Sanat Okulu
  • Amazon pop sanatı
  • Kübizm
  • Orfizm
  • Pürizm
  • Sinkromizm
  • Dışavurumculuk
  • Scuola Romana
  • Soyut dışavurumculuk
  • Kinetik sanat
  • Neue Künstlervereinigung München
  • Mavi Süvari
  • Die Brücke
  • Yeni Nesnellik
  • Dadaizm
  • Fovizm
  • Yeni-Fovizm
  • Presizyonizm
  • Bauhaus
  • De Stijl
  • Art deco
  • Arts and Crafts
  • Op sanatı
  • Viyana Fantastik Realizm Okulu
  • Pop sanatı
  • Art pop
  • Fotorealizm
  • Fütürizm
  • Metafiziksel sanat
  • Rayonizm
  • Vortisizm
  • Süprematizm
  • Gerçeküstücülük
  • Renk alanı resmi
  • Minimalizm
  • Nouveau réalisme
  • Toplumcu gerçekçilik
  • Lirik soyutlama
  • Taşizm
  • COBRA
  • Aksiyon resmi
  • Uluslararası tipografik stil
  • Fluxus
  • Harfçilik
  • Harfçi Enternasyonal
  • Durumcu Enternasyonal
  • Kavramsal sanat
  • Yerleştirme sanatı
  • Arazi sanatı
  • Performans sanatı
  • Dayanma sanatı
  • Sistem sanatı
  • Video sanatı
  • Yeni-dışavurumculuk
  • Neo-dada
  • Art brut
  • Lowbrow
  • Yeni medya sanatı
  • Young British Artists
  • Müzikalizm
 • 21. yüzyıl
  • Sanat müdahalesi
  • Hiperrealizm
  • Neo-fütürizm
  • Stuckizm
  • Remodernizm
  • Superstroke
  • Superflat
  • Göreceli sanat
  • Video oyunu sanatı

Dünya Edebiyat Akımları

 • Hümanizm
 • Klasisizm
 • Romantizm
 • Realizm
 • Natüralizm
 • Parnasizm
 • Sembolizm
 • Empresyonizm
 • Dadaizm
 • Ekspresyonizm
 • Kübizm
 • Sürrealizm
 • Fütürizm
 • Egzistansiyalizm

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

Avatar
Soylenti
2016'nın henüz birinci baharında kurulan, edebiyat dünyasına oksijen sağlayan yeni bir fidan.

Must Read

Dönemine Damga Vurmuş Beş Usta Sanatçı

Pablo Picasso, Tarsila do Amaral, Salvador Dali, Frida Kahlo ve Remedios Varo'yu kapsayan beş usta sanatçıyı çocukluklarıyla, kariyerleri ve eserleriyle sizlere tanıttık. 1. Pablo Picasso Pablo...