Oscar Wilde – Dorian Gray’ in Portresi | 7 Alıntı

1. “Hakkında konuşulmasından daha kötü olan tek bir şey vardır dünyada: Hakkında hiçbir şey konuşulmaması. Bu senin aptallığın olur. Böylesi bir portre, seni İngiltere’ deki bütün genç erkeklerden daha yüksek bir yere taşıyabilir ve bütün yaşlı erkekleri kıskançlıktan  çatlatabilir, eğer hâlâ bir parça heyecan duyabiliyorlarsa.” (s.11)

2. “Kaba kuvvete mukavemet edebilirim; fakat kaba mantık katlanılmaz bir şeydir. Bu mantığın icrasında ise adaletsizlik mevcuttur. Çünkü o vurmak için aklı değil, aşağıyı hedef alır.” (s.63)

3. “İnsanlar kendilerinin muhtaç olduğu şeyi başkalarına vermeye pek düşkündürler. Ben buna cömertliğin son haddi diyorum.” (s.86)

4. “Mutluluk tabiatın sınavıdır; verdiği onayın işaretidir. Haz duyduğumuzda, daima iyiyizdir; fakat iyi olduğumuz her zaman mutlu olmayız.” (s.117)

- Advertisement -

5. “Ölçülülük kötü bir öğün kadar berbat, aşırılık ise bir şölen yemeği kadar iyidir.” (s.253)

6. “Gerçeğin olağan dünyasında kötülük ne cezalandırılıyor ne de iyilik ödüllendiriliyordu. Başarı güce, başarısızlık ise zayıflığa mal ediliyordu. Hepsi bu.” (s.282)

7. “Eğer bir adam sanatkârane yaşıyorsa, beyni kalbinin içindedir.” (s.303)

Oscar Wilde – Dorian Gray’ in Portresi

Timaş Yayınları, 2016

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

İlkan Balkan
İlkan Balkan
Genel Yayın Yönetmeni - Mais la pluie sera alaimisema!

Must Read

Filme Uyarlanan 10 Gerçek Hayat Hikayesi

Çoğu zaman vakit öldürmek için film izleriz ama bazıları bizi fazlasıyla etkiler hatta bir şeyler öğretir. Bu listedeki biyografik filmlerin bazılarından bir şeyler öğreneceğiz...