Hüseyin Cahit Yalçın’ın Gözünden: Tanıdıklarım(ız)

Polemikleri ve muhalif kimliğiyle Servet-i Fünun Dönemine doğan ve basın tarihimizde önemli yer tutan Hüseyin Cahit Yalçın’ın 1936 yılında Yedigün Dergisinde tefrika ettirdiği Tanıdıklarım adlı eserin ilk baskısı YKY ‘den 2001 yılında yayımlanırken yeni baskısı Ötüken Yayınevi’nden çok kısa bir zaman evvel okuyucuya ulaştı. Kitapta Hüseyin Cahit Yalçın’ın siyasi ve sosyal yaşantısından bildiği bizim de tarihin tozlu sayfalarından bildiğimiz ‘Tanıdıklar’ı bazen eleştiren bazen de kişisel özelliklerinden bahseden 34 portre yer alıyor. Siyasi ve muhalif hayatı onu edebiyat hayatından uzaklaştırsa da aslında tam anlamıyla kopmamış olan Hüseyin Cahit Yalçın şüphesiz ki çağın en muhalif ama en etkili yazarıydı. Eleştiri oklarından edebiyat, tarih, siyaset ve fikir adamları kaçamamış ve zamanla İttihat ve Terakki’nin basın kolunun birinci adamı haline gelmişti. Bu kitapta da bildiğimiz en azından aşina olduğumuz veya tanımasak bile tarihi etkileyen olayların arka perdesinde duran karakterlerin portre çalışmasını yapmış ve günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Bu kitap, Hüseyin Cahit Yalçın’ın tarihin önemli şahsiyetlerini yakinen tanıması ve okuyucuya birinci ağızdan tanıtmasıyla edebiyat ve tarih sahalarında yeri yadsınamayacak kadar önemli belgeler bırakmıştır.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın tanıdıklarını okurken objektif, eleştirel, sağ duyulu ve fikri hür bir kalem olduğunu anlamak mümkün. Kitabın içinde kimi zaman anılarından, karşılaşmalarından, fikirlerinden bahsetmiş ve tarihin görünenlerini ‘gördüğü’ üzerine yansıtmıştır. Tüm bunlar olurken bir şeye bağlı kaldığını unutmamak gerekir: Nükte. Özellikle edebiyat, tarih ve fikri şahsiyetlerin çevresi tarafından nasıl tanındığını bilmek isteyen okuyucular için bir kaynak olacak bu kitap, Hüseyin Cahit’in dili ve üslubu sayesinde okunması rahat ve kolay bir hale gelmiştir.

Ötüken Yayınevi, Tanıdıklarım’ın tefrika edildiği gazetenin asıl gösterimini de kitabın içine koyarak okuyucuyu tam manasıyla tarihin sayfalarında yolculuğa çıkarmış ve üslup olarak da aslına bağlı kalarak Hüseyin Cahit’in kalemini seneler sonrasına taşımıştır.

- Advertisement -

Kitapta yer alan portreler:

 • Enver Paşa
 • Talât Paşa
 • Cemal Paşa
 • Ziya Gökalp
 • Ahmet Rıza Bey
 • Mithat Şükrü
 • Sait Halim Paşa
 • Küçük Sait Paşa
 • Hüseyin Hilmi Paşa
 • Bahattin Şakir
 • Hacı Âdil Bey
 • Ubeydullah Efendi
 • Ömer Naci
 • Halil Bey
 • Lûtfi Fikri
 • Karasu (Emmanuel Carasso) Efendi
 • Ağaoğlu Ahmet
 • Ahmet Nesimi
 • Babanzade İsmail Hakkı
 • Salâh Cimcoz
 • Buşo ve Gümücüneli İsmail
 • Bolu Mebusu Habib Bey
 • Seyid Bey
 • Kozmidi
 • Tokat Mebusu İsmail Paşa
 • İsmail Hakkı Paşa
 • Musa Kâzım Efendi
 • Hallacyan (Bedros) Efendi
 • Emrullah Efendi
 • Şükrü Kaya
 • İlk Meclisten Bazı Simalar
 • İkinci Wilhelm

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

Selene Cabalar
Selene Cabalar
Dünya yanarsa önce edebiyatı kurtarmak gerek

Must Read

Dönemine Damga Vurmuş Beş Usta Sanatçı

Pablo Picasso, Tarsila do Amaral, Salvador Dali, Frida Kahlo ve Remedios Varo'yu kapsayan beş usta sanatçıyı çocukluklarıyla, kariyerleri ve eserleriyle sizlere tanıttık. 1. Pablo Picasso Pablo...