Ferit Edgü – Yazmak Eylemi

“Üslûp kişinin kendisidir” sözü doğruysa, her üslûbun da bir kişiyi yarattığını var saymak yanlış sayılmaz”

Ferit Edgü’yle bu kitap sayesinde tanıştım; bu kitap sayesinde bir yazarın nasıl yüz bir farklı ağızdan konuşabileceğine şahit oldum. Arka kapak yazısının ilk cümlesi kitabın konusu üzerine önemli bir bilgi veriyor: “Kendilerini ‘devrimci’ olarak tanımlayan örgüt üyelerinin bir eylemi sonucu 14 Şubat 1980 Perşembe günü, İstanbul’un birçok semtinde dükkânlar kepenk açmadı.”

Yazarın 1980 yılında yazdığı ve aynı yıl Ada Yayınları’nda ilk baskısını yapan Yazmak Eylemi’nin ilginç hikayesine önsözde değinilmiş: Raymond Queneau’nun Exercises de Style* adlı kitabını Türkçe’ye çevirmeye başlayan Ferit Edgü, çeviride ilerledikçe, “Fransız dilinin olanak ve yetenekleri içinde düşünülmüş bu metinler”in çevirmeye çalışmanın başarıya ulaşmayacağını düşünür. Bunun üzerine bu üslup alıştırmalarını Türkçe olanakları içinde ve Türkiye gündeminden bir olayı konu edinerek yazma kararı verir.

Kitabın amacı şudur: Tek bir olay seçilecek ve bu olay birçok farklı ağızdan -ve pek tabii duygu ve düşünceden- okura aktarılacaktır. Bu amaç doğrultusunda yazar, yukarıda değindiğimiz olayı konu olarak belirler. Seçilen konu üzerine 101 farklı üslupta metin yazan Ferit Edgü, önsözde bu konu hakkında şöyle söyler: “Düş gücüm (varsa eğer) yalnızca üslûpta gösterdi kendini. 101 metin yazdım. 1001 metin de yazabilirdim. Ama,okuyucuya, bir olayın, birden çok yazım olanağının olduğunu göstermeye sanırım bu kadarı yeter.”

- Advertisement -

*Raymond Queneau’nun Exercises de Style kitabı, Armağan Ekici tarafından “Biçem Alıştırmaları” adıyla 2003 yılında Türkçe’ye kazandırılmıştır.

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

Avatar
Arşiv
Söylenti Dergi'de geçmiş zamanda yazar olan dostlarımızın eserleri bu hesapta arşivlenmektedir. Yazar onayı olduğu sürece kaynak göstererek kullanmak serbesttir.

Must Read

”Atiye” Yayınlandı!

 2019 Aralık ayında ilk sezonu yayınlanan, Netflix'in Hakan Muhafız'dan sonra ikinci orijinal Türk yapımı dizisi olan Atiye'nin ikinci sezonu yayınlandı!