Dillerin Ortaya Çıkışı: Babil Kulesi Efsanesi

Günümüzden binlerce yıl öncesinde Sümerliler inanışları yüzünden göğe yani yükseklere tapmışlardır. Bu yüzden gökte olduğu inanılan Tanrıları Marduk için Babil Kulesi’ni inşa etmişlerdir. Kulenin yapılış amacı bazı kaynaklarda farklı şekilde yazmaktadır. Kaynakların kiminde yer ile göğün bağlandığı kutsal bir ağacın olduğu ve ona ulaşmak için yapıldığı yönünde kiminde Tanrı Marduk’u görmek için yapıldığı kiminde ise cennete ulaşabilmek için yapıldığı yönündedir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri’nin içinde bulunan kule 90 metre yüksekliğinde ve 7 kat olarak yapılmıştır. Her katında başka kategoriler bulunan binanın (1.kat taş, 2.kat ateş, 3.kat bitkiler, 4.kat hayvanlar, 5.kat insanlar, 6.kat gökyüzü, 7.kat melekler) her katını öğrenen, anlayan insanlar sırasıyla 7 katı çıktığında Tanrı Marduk’a ulaşabileceği düşünülmüştür. Çünkü inanışlarına göre Tanrı Marduk sadece orada gözle görülürdü ancak sıradan bir insan onu yalın gözle göremezdi bu yüzden ancak soylu insanlar, birinci sınıftan insanlar ve rahipler çıkabilmiştir. Kule 7 kat olarak inşa edilse de istenildiği gibi tamamlanmamıştır. Tamamlanmamasının nedeni ise bize geçmişten günümüze farklı milletlerin ve dillerin nasıl ortaya çıktığını anlatacaktır.

Babil Kulesi öte yandan ressam Pieter Bruegel’in ‘Pieter Bruegel the Elder‘ adlı üç adet çalışmasının konusunu oluşturmaktadır ancak günümüzde bu üç resimden bir tanesi kayıptır. Geriye kalan iki resimden biri ‘büyük’ diğeri ‘küçük’ sıfatlarıyla sınıflandırılmıştır.

Babel Tower – Pieter Bruegel, 1563

 

- Advertisement -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulenin bitirilememesinin de birçok kaynakta yeri farklıdır. Bunlardan biri o dönemde Babil’i işgal eden devletlerin işgal sırasında Babil kulesini de yıkmış olmalarıdır ama Babil’in kralı kuleyi daha sonra tekrardan yaptırmıştır.

The “Little” Tower of Babel – Pieter Bruegel, 1563

Son olarak bitirilmemesinin bir diğer nedeni daha dini açıdan ele alınmaktadır. İncil’de insanlığın başta tek bir dil ile iletişime geçtiği söylenmektedir. Bir gün Babilli’ler cennete ulaşmak için bir kule inşa etmeye başlamıştır. Bunu gören Tanrı cennete kolay yoldan ulaşılmaması için gün geçtikçe katları yükselen kulenin inşaatını durdurmak istemiştir. Bunun için en kesin yolun işçilerin kendi arasında iletişim kuramaması olduğuna karar veren Tanrı o an binlerce işçinin her birine farklı dil bahşedip dünyanın başka taraflarına atmıştır. Babilli’ler cennete her ne kadar yaklaşsa da işçilerin arasında oluşan iletişimsizlikten çıkan anlaşılmazlıktan kule tamamlanamamıştır. Lakin o binlerce işçinin neslini hala devam ettirdiği binlerce dil, dünyanın binlerce yerinde başka milletler olup çıkmıştır karşımıza.

Valckenborch’s Tower of Babel 1594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça: https://www.tarihiolaylar.com

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

Irmak Çelik
Irmak Çelik
17 yaşında yazmaya ve yaşamaya çalışıyorum

Must Read

Dostluğun Mektupları: Tezer Özlü’den Leyla Erbil’e Mektuplar

'Tezer Özlü ile iki konuda birbirimize söz vermiştik. İlki, evlilik kurumunu, kocaları, daha çok eşlerimizi anlatacak birer roman yazmaktı. İkinci sözümüz ise, mektuplarımızı yayımlamaktı.'  ...