Bir Edebiyat Öğrencisinin Okuması Gereken 10 Eser

Uzun zamandır yapılan bir yanlıştan bahis açalım… Türkolog ünvanıyla mezun olacak edebiyat öğrencilerinin sadece roman okuyarak lisans eğitimi almasından. Oysa değerli edebiyat tarihçilerimizin derlediği ve yıllar boyu bizler için uğraştığı nadir eserler vardır. Bunları okuduğunuzda Türk Edebiyatı alanına asla aynı gözle bakmıyor olacaksınız.

1-Kültür ve Dil (Mehmet Kaplan)

Mehmet Kaplan, Türk edebiyatının en iyi tarihçilerinden… Türk edebiyatı araştırmalarına verdiği emek yadsınamaz bir gerçek. Alnının teriyle hareket eden, çok bilinçli bir araştırmacı. Kültür ve Dil adlı eseri, kullandığımız dil ve kültürümüz arasında bir bağ kurarak hareket etmemizi, dolayısıyla dil ve edebiyat konusunda etkili olduğumuz alana daha iyi bir gözle bakmamızı sağlıyor. Ufuk açan bir eserdir.

2- 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi (Ahmet Hamdi Tanpınar)

- Advertisement -

Tanpınar’ın Türk edebiyatı üzerindeki tanrısal gücünden bahsetmeme gerek yok. Bu kitap hakkında diyebileceğim tek şey lisans eğitiminizi hatta yüksek lisans mülakatınızı bu eser ile tamamlayabilir olmanız. Eser, dönem ve şahsiyetler hakkında ayrıntılı bilgi vererek her şeyi en iyi şekilde açıklayacaktır.

3- Edebiyat Kuramlar ve Eleştiri

Berna Moran’ın edebiyata felsefi bakış açısıyla tutunmasının eseridir. Romanın hangi bakış açısıyla, nasıl ve neden yazdığı hakkında görüşlerini sunar. Aynı zamanda romana tümüyle etki eden Mimesis(yansıma) ve Katharsis kavramlarından bahsederek adeta bir felsefe- edebiyat sentezi yapar.

4- Roman Sanatı (Mehmet Tekin)

Romanın ana öğeleri üzerinde durur. Bu kitabı okuduktan sonra bir roman okumaya başladığınızda kitabın gücünğ anlayacak ve romanı ana öğelelerine çoktan ayırmış olacaksınız.

5- Türk Romanında Postmodernist Açılımlar (Yıldız Ecevit)

Türk edebiyatına 1970 yıllarından itibaren etki eden modernizm ve postmodernizm akımlarından bahsederek felsefi bir ölçü getirir.

6- Türk Edebiyatı Tarihi (Fuad Köprülü)

Türk edebiyatının başlangıcından 19.yüzyıl başlarına kadar gelerek bilgi verir.

7- Devir, Şahsiyet, Eser- Tevfik Fikret (Mehmet Kaplan) 

Tevfik Dikret’in Türk şiiri üzerindeki önemini hepimiz biliyoruz. Sadece dönemine değil kendisinden sonrasına da etki eden Fikret’i çocukluğundan psikolojisine inceleyen, dönemi de ayrıntılarıyla birlikte veren naçizane eserdir.

8-Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-III (Berna Moran) 

Tanzimat yıllarından cumhuriyet yıllarına kadar gelen, Türk edebiyatının belkemiği olan eserleri tek tek irdeler Berna Moran. Eserler hakkında bilgi verir ancak bu ciltli eserlerin en önemli yanı batı edebiyatı ile bir karşılaştırma yapmasıdır.

9-Edebiyat Teorisi (Austin Warren, Rene Wellek)

Dergâh yayınlarınca basılan bu eser, dünya edebiyatı ve eserlerin belli başlı özellikleri üzerinde durur. Teorileri irdeler. Felsefi bakış açısıyla bazı açılımlar getirir ve edebiyat nedir sorusunu düşündürür.

10- Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme (Fethi Naci)

Romanın ne olduğu sorusundan başlayarak cumhuriyet dönemine kadar gelir. 100 soruda her şeyi özetler ve bakış açısnızı değiştirir. Bu eserin en önemli yanı, tarihsel gerçeklikleri de beraberinde getirmesidir. Türk edebiyatı hakkında bilgilenirken aynı zamanda tarihi ufuklar da açacaktır.

Yorum Yap

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin

Avatar
Arşiv
Söylenti Dergi'de geçmiş zamanda yazar olan dostlarımızın eserleri bu hesapta arşivlenmektedir. Yazar onayı olduğu sürece kaynak göstererek kullanmak serbesttir.

Must Read

Filme Uyarlanan 10 Gerçek Hayat Hikayesi

Çoğu zaman vakit öldürmek için film izleriz ama bazıları bizi fazlasıyla etkiler hatta bir şeyler öğretir. Bu listedeki biyografik filmlerin bazılarından bir şeyler öğreneceğiz...