Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Selene Cabalar

Selene Cabalar

Selene Cabalar
10 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
Dünya yanarsa önce edebiyatı kurtarmak gerek

Teknolojik Gelişmelerin Türkçeye Etkisi

Gelişen ve değişen teknoloji aynı özellikleri taşıdığı dili ve özelinde kendi dilimiz olan Türkçeyi hangi alanlarda ve durumlarda etkilemiştir? Asırlardır kullandığımız dilin teknolojik etmenlerin gölgesinde kalması kötü bir durum mudur? Türkçe, yabancı kökenli kelimelerin esiri durumunda mıdır? Ana diliniz olan Türkçe için zaman zaman endişeleniyor...

Hüzün ve Hazanı Çağrıştıran Kitap: Sitare

‘Yazmak, söyleyecek bir sözü olmak demektir.  Yazmak, anlatacak bir öyküsü olmak demektir.  Yazmak, kendine has sesi, sözü, gözü olmak demektir.’      Diyerek başlıyor kitap, okuyacağımız on dört hikayeyi yazarın kendine has sesi, sözü ve gözüyle okumadan evvel hikayelerin niteliğinden bahseden üç cümle.      Birbirinden bağımsız on dört hikayeden...

Turgut Özakman’ın Gözünden:Cumhuriyet-Türk Mucizesi/35 Alıntı

   Turgut Özakman, Diriliş ile başlayıp Şu Çılgın Türkler ile devam eden serisinin son iki kitabını Cumhuriyet-Türk Mucizesi adıyla tamamlamıştır. İki ciltten meydana gelen bu eserin ilk kitabını iki bölüm oluşturur. Birinci bölümü 28 Eylül 1922-11 Kasım 1922 yılları arasındaki olayları ele alırken, ikinci...

‘Dünyanın En Güzel Aşk Hikayesi’: Cemile

           Cemile, dünyanın en güzel aşk hikayesidir                                                                    Louis...

Başkaldırının Şairi: Adil Erdem Bayazıt

"Okuyucuma! Şiir diye/ Bir ömür tüketerek yazdıklarım/ İki saatte okunuyor/                      Bundan ucuz ne olabilir / Havadan başka?" Yazdığını, okuduğunu, yaşadığını ve hatta sezdiğini bile kalbinden şiir diye akıtan bir şair. Okuyucusuna bir ömür tüketelim diye...

Bir Peyami Safa Romanı: Canan

Yarattığı karakterler ve olay örgüleri, betimlediği sosyo-kültürel çevreler ile okuyucuyu kitabın içine alan ve okuyucuya olayları canlı bir tablo misali aktaran Peyami Safa, Canan adlı eserini ilk 1925 yılında yayımladı. Bir yıl evvelinde yazdığı bu roman aşk, kin, ihtiras, ihanet gibi dört dayanak üzerine...

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Gözünden: Tanıdıklarım(ız)

Polemikleri ve muhalif kimliğiyle Servet-i Fünun Dönemine doğan ve basın tarihimizde önemli yer tutan Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1936 yılında Yedigün Dergisinde tefrika ettirdiği Tanıdıklarım adlı eserin ilk baskısı YKY 'den 2001 yılında yayımlanırken yeni baskısı Ötüken Yayınevi'nden çok kısa bir zaman evvel okuyucuya ulaştı....

Aydınların İletişim Ortamı Olarak: Eski İstanbul Kahvehaneleri

Kahve veya kıraathane. Günümüzde anlamının ve işlevinin geçmiş zamanlardaki gibi kullanılmamasına rağmen Türk toplumunda hâlâ izleri olan aydınların o ilham mekanları... Tarihin, edebiyatın ve kültürün konuşulduğu, gazetelerin basım kararlarının alındığı ve üstadların birbirleriyle iletişiminin güçlü olduğu geçmiş döneme götürüyor Cem Sökmen'in kaleme aldığı bu...

Orta Asya’ya Uzanan Bir Yolculuğun Romanı: Gönül Hanım

   Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Servet-i Fünun neslinde doğmuş, ikinci meşrutiyet ile birlikte Türkçülük ve milliyetçilik nesliyle büyümüştür. 1920 yılında Tasvir-i Efkar gazetesinde tefrika ettirdiği Gönül Hanım romanı, yabancılar tarafından keşfedilen, okunan ve bilim dünyasına duyurulan Orhun yazıtlarına dikkat çeken, ‘bizden’ olduğunu hatırlatan edebi bir...

’Huzursuzluğun Kitabı’ Üzerine Bir İnceleme

‘Var olan tek sır, bir sır olduğunu düşünen insanların olmasıdır’ diyerek başlar yazar önsöze, 675 sayfa boyunca bir sırrın peşindeymiş gibi okuru sürüklemesinin de önsözüdür aynı zamanda. Bu kitap Fernando Pessoa’nın ölümünden sonra ortaya çıkan notları ve günlüklerden toplanan ‘olaysız bir öz yaşam' öyküsüdür. Kendisini...