Gece Modu

1- “Mükemmel toplumlarda hükümet değil yönetim olur, yasa değil yükümlülük olur, ceza değil düzeltme araçları olur.” (S.17)

2- “Özgürlüğü, insan zekasının, onurunun ve mutluluğunun içinde filizlenebileceği biricik ortam olarak değerlendiriyorum. Özgürlük derken, devlet tarafından bağışlanan, ölçülüp biçilen, düzenlenen özgürlüğü kastetmiyorum; zira böyle bir özgürlük, halkın büyük kesiminin köleliğine dayanarak küçük bir azınlığın ayrıcalıklarını temsil eden ebedi bir yalandan başka bir şey değildir. “ (S.25-26)

Dev Lotr Testi

3- “Evrensel düzenin varlığını sürdürmesinin nedeni, bu eylemin kaçınılmazlığıdır.” (S.39)

4- “Size önerdiğim tek özgürlük sahip olmaya değendir: isteseniz de istemeseniz de sizi zorla özgürleştireceğimiz bir özgürlük değil, istediğiniz gibi yaşayabileceğiniz bir özgürlüktür.” (S.54)

5- “Anarşistler, insanın insan tarafından sömürüsünü yok etmeyi amaçlayan sosyalistlerdir.” (S.107)

6-“ Memur beni kanun adına tutukladı, ben onu özgürlük adına tokatladım. Clement Duval, mahkeme karşısında, 1886” (S.111)

7- “Ancak hiçbir şey yapmayan insan hata yapmaz. Kropotkin
Devrimler tutkunun eseridir, mantığın değil. Godwin
‘Gerçek’ bir teori değildir, bir eylemdir, hayatın kendisidir. Bakunin” (S.113)

8- “Günümüzde radikal siyasetin karşı karşıya kaldığı en önemli meydan okuma, ulus devletlerin biyosiyasal bir devlete doğru bozulmasıdır.” (S.129)

9- “Yalnızca diğer insanların yanında ve onlarla ilişki içinde özgür olduğumu hissedebilirim. Benden daha aşağı olan bir hayvan türünün yanında ne özgürüm ne de insanım, çünkü bu hayvan benim insanlığımı kavrama ve kabul etme kabiliyetine sahip değildir. Etrafımdaki diğer insanların özgürlüğünü ve insanlığını kabul etmediğim sürece kendim de özgür değilim. (…) Köle sahibi, bir insan değil efendidir. (…) Yalnızca tüm insanlar, kadınlar ve erkekler aynı şekilde özgür oldukları zaman ben de gerçekten özgürüm. Benim özgürlüğümün sınırlanması ve reddedilmesi şöyle dursun, tam tersine diğer insanların özgürlüğü benim özgürlüğümün dayanak noktası ve teyididir. (S.143)

10- “Özgürlük, düzenin kızı değil, anasıdır.” (S.145)

11- “Dans edemeyeceksem bu benim devrimim değildir.” (S.151)

12- “‘Para özgürlük de dahil, ihtiyacım olan her şeyi satın alma olacağını sağlar.’ Ancak bu çok büyük bir yanlışı içeriyordu. Bu görüş: Çünkü çağdaş tarih, parayla değil özgürlüğün kalıcı, sürekli, sağlam, güven verir bir bireysel yaşamın bile satın alınmayacağını göstermektedir: Başka insanlarla iş birliği içinde olmadıkça; sandığı, çıkını ne kadar altınla, parayla dolu olursa olsun, tek insan güçsüzdür.” (S.183)

13- “Bireyleri boyun eğmeye zorlayabilecek, ama bunu yaparken de kendisi topluma boyun eğme çizgisinden ayrılmayacak bir hükümet olamaz mı?” (S.189)

14- “İnsanın sanatsal, bilimsel ve ussal gelişiminde belirli miktarda boş zamanın mutlaka gerekli olduğu tümüyle doğrudur; yaratıcı boş zamanını kolay kazanılan, toplumsal olarak bireysel kapasitelere ve tercihlere göre herkese sağlanan ve ücreti tatminkar olan sağlıklı günlük emek egzersizi izler. (S.243)

15- “Kadınlar erkeklerden farklıdır ama onlardan aşağı değildirler, erkeğin olduğu kadar zeki, çalışkan ve özgürdürler. Kadınların bütün politik ve sosyal haklara eşit bir şekilde sahip oldukları ilan edilmelidir. Dini ve resmî evlilik özgür evlilikle yer değiştirilmelidir ve bütün çocukların bakımı eğitimi ve yetiştirilmesi sorumluluğu herkesin işi, bütün toplumun sorumluluğu olmalıdır… Çocuklar ne topluma ne de ebeveynlerine ait olmalı, aksine kendi müstakbel (gelecekteki) özgürlüklerine ait olmalıdır.” (S.259)

Kaynakça

Anarşizm | Bakunin | Yason Yayınları

CEVAP VER

Yorum girişi yapınız.
Adınızı girin